O mnie

 

Jestem psychologiem i oligofrenopedagogiem. Doświadczenie zawodowe związane ze wspomaganiem dzieci oraz ich najbliższych rozpoczęłam pracy z dziećmi w wieku szkolnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z dziećmi przedszkolnymi. Priorytetem jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na poczuciu bezpieczeństwa, życzliwości i wzajemnym zaufaniu zarówno z samymi dziećmi, jak i z rodzicami. Metody pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się w obszarze wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyzwaniami, opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi, a także trudności wychowawczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozwijania umiejętności społecznych dzieci. Zajmuję się także wsparciem dziecka i rodziców w obszarze wyzwań związanych z wybiórczością pokarmową, neofobią żywieniową, zaparciami nawykowymi.

 

Specjalizuję się w pracy:

 • w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-3 lat
 • z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • z dziećmi w wieku szkolnym do 12 roku życia
 • z rodzicami, udzielając konsultacji rodzicielskich

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • 2012-2015 – wolontariat w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 • 2015 – staż terapeutyczny w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (Bydgoscy Terapeuci Behawioralni)

 • 2015-2018 – psycholog, terapeuta w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy

 • 2018 – psycholog w Centrum Terapii Integros w Bydgoszczy

 • 2015 – obecnie – psycholog, terapeuta w placówkach wychowania przedszkolnego w Bydgoszczy

 

 

Wykształcenie:

 

 • 2010-2015 – studia magisterskie na kierunku Psychologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • 2016-2017 – studia podyplomowe na kierunku Stosowana analiza zachowania – Uniwersytet SWPS w Poznaniu

 • 2018-2019 – studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – TWP w Bydgoszczy

 

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 

 • 2022 – Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL - szkolenie
 • 2022 - Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - szkolenie
 • 2022 – Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej – szkolenie
 • 2022- Oswojenie ma znaczenie. Holistyczny program terapii karmienia - szkolenie
 • 2021 – Wykorzystanie narzędzia VB-MAPP do diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia IPET dla dzieci z ASD w wieku przedszkolnym
 • 2021 – Praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą – techniki i narzędzia terapeutyczne - szkolenie
 • 2021 – Szczęście na nocniku. Trening czystości dla dzieci z ASD - szkolenie
 • 2020 – Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu. Program „Marchewkowe Pole” - szkolenie
 • 2020 – Terapia dziecka z zaparciami nawykowymi - szkolenie
 • 2019 – Wczesna stymulacja dziecka – kurs doskonalący
 • 2019 – Dziecko z autyzmem w terapii behawioralnej – kurs doskonalący
 • 2017 – Picture Exchange Communication System Poziom 1 – szkolenie
 • 2016 – Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych
 • 2016 – Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem - szkolenie
 • 2016 – Diagnoza i terapia ręki – kurs I i II stopnia
 • 2015 - Certificate of Professional Training Level 1 Growth through Play System - szkolenie 
 • 2015 – Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – III-stopniowe szkolenie
 • 2015 – Szkolenie praktyczne w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju
 • 2015 – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - szkolenie
 • 2014 – Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – szkolenie

 

 

Aneta Kaniewska

MGR ALEKSANDRA ŁANGOWSKA

 

TEL: 794 337 244

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

kontakt@projektja.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.