Psychoterapia osób dorosłych
Psychoterapia osób dorosłych
ul Ludwikowo 7 lok 110
85-441 Bydgoszcz

kontakt@projektja.pl

 

 

 

"Nawet gdy nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji powodującej cierpienie, wciąż możemy wybrać postawę, jaką względem nie zajmiemy"

Victor Frankl

 

Jestem pedagogiem i certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień. Od blisko 10 lat buduję swoje doświadczenie związane z pomaganiem. W pracy stawiam na szacunek, bezpieczeństwo, empatię oraz holistyczne podejście do klienta. Wierzę, że tylko całościowy obraz człowieka umożliwi odnalezienie źródła problemu z którym się zmaga. W prowadzeniu procesu terapeutycznego wykorzystuję dary dycha Dialogu Motywującego czyli partnerstwo, akceptację, współczucie i wydobywanie mocnych stron klienta.

Wykształcenie pedagogiczne sp. Resocjalizacja i sp. Profilaktyka Uzależnień zdobyłam na bydgoskich uczelniach - Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej. Przez lata uzupełniałam je poprzez studia podyplomowe, uzyskując specjalności takich dziedzin jak oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, terapia behawioralna i inne. Ukończyłam również Szkołę Psychoterapii Uzależnień i uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Swoje wykształcenie uzupełniam licznymi kursami, szkoleniami, a swoją pracę poddaje pod regularną superwizję.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, młodzieżą pomagając im w problemach okresu dojrzewania, a także dziećmi z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju. Pracuję w formie terapii grupowej i indywidualnej. Prowadzę również warsztaty i szkolenia dla grup zawodowych zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz wykłady na studiach podyplomowych za zakresu terapii uzależnień.

 

 

 

 

 

„Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie”

Erich Fromm

 

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. W pracy stawiam na budowanie bezpiecznej relacji z klientem opartej na wsparciu i empatii w dążeniu do pożądanej zmiany. Wierzę, że holistyczne podejście, w którym uwagę kładzie się zarówno na dbanie o swoje ciało jak i psychikę, przynosi najlepsze efekty. W prowadzeniu procesu terapeutycznego wykorzystuję założenia strategicznej terapii krótkoterminowej.

 

Wykształcenie magisterskie w dziedzinie psychologii zdobyłam na Bournemouth University w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczynałam swoje doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi cierpiącymi na choroby wieku senioralnego.  W Polsce poszerzyłam swoją wiedzę o zagadnienia związane z psychosomatyką i somatopsychologią na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS, co pozwala mi skutecznie pomagać osobom doświadczającym fizycznych dolegliwości powiązanych ze sferą psychiczną.

Obecnie jestem w trakcie 4,5 letniego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, regularnie poddaję swoją pracę superwizji. Nieustanie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje na szkoleniach. Prowadzę również warsztaty i szkolenia z asertywności, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji interpersonalnej.

Aneta Kaniewska
Anna Dobrzańska
O NAS