Projekt adresowany jest do kobiet w wieku 25-60 lat, zamieszkujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupy Działania „Dwie Rzeki”, które doświadczają kryzysu psychicznego na skutek niesprzyjających okoliczności życiowych np. problemy rodzinne, zdrowotne, finansowe, zawodowe itp.

 

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej kobiet, będących w kryzysie psychicznym wynikającym m.in. z doświadczania objawów depresyjnych, lękowych, współuzależnienia lub wypalenia zawodowego poprzez zapewnienie wsparcia

psychologicznego i terapeutycznego.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 sierpnia 2023r. o godzinie 14:00 w siedzibie Projekt Ja - Psychoterapia i Rozwój przy ul. Czartoryskiego 16/12 w Bydgoszczy.

 

Zajęcia grupowe terapeutyczne odbywać się będą od 7 września do 9 listopada w czwartki w godzinach popołudniowych (przedział godzinowy: 16:30-20:30).

Terminy spotkań indywidualnych do ustalenia bezpośrednio z psychoterapeutką.

Terminy spotkań TRE® podane zostaną wkrótce. 

 

Maksymalny całkowity koszt udziału w projekcie to 178,57zł**

 

 

*Projekt realizowany w ramach bydgoskiej lokalnej grupy działania "Dwie Rzeki" na terenie dzielnic: Błonie, Bocianowo, Nowy Fordon, Stary Fordon, Śródmieście, Okole, Wilczak

 

**Istnieje możliwość obniżenia lub całkowitego umorzenia kwoty w przypadku trudnej sytuacji materialnej Uczestniczki na jej wniosek.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

PROJEKT

DROGA DO SIEBIE

 

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RLKS

 

Stowarzyszenie “PoMOC” ogłasza nabór do projektu  “DROGA DO SIEBIE”.

 

Dla kogo: kobiet w wieku 25-60 zamieszkałe w Bydgoszczy*

 

Kiedy: wrzesień - listopad 2023

 

Gdzie: Projekt Ja - Psychoterapia i Rozwój, ul. Szajnochy 2 lok 301 Bydgoszcz 

 

Prowadzące: Anna Dobrzańska i Aneta Kaniewska

W programie przewidziane zostały bezpłatne:

  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychoterapeutkę,

  • indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne,

  • zajęcia grupowe TRE® (Tension Releasing Exercises).

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

kontakt@projektja.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.