Projekt adresowany był do kobiet w wieku 25-60 lat, zamieszkujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupy Działania „Dwie Rzeki”, które doświadczają kryzysu psychicznego na skutek niesprzyjających okoliczności życiowych np. problemy rodzinne, zdrowotne, finansowe, zawodowe itp.

 

Celem projektu była poprawa kondycji psychicznej kobiet, będących w kryzysie psychicznym wynikającym m.in. z doświadczania objawów depresyjnych, lękowych, współuzależnienia lub wypalenia zawodowego poprzez zapewnienie wsparcia

psychologicznego i terapeutycznego.

 

 

*Projekt realizowany w ramach bydgoskiej lokalnej grupy działania "Dwie Rzeki" na terenie dzielnic: Błonie, Bocianowo, Nowy Fordon, Stary Fordon, Śródmieście, Okole, Wilczak

 

 

PROJEKT

DROGA DO SIEBIE

 

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH RLKS

 

Stowarzyszenie “PoMOC” realizowało w  2023r. projekt  “DROGA DO SIEBIE”.

 

Dla kogo: kobiet w wieku 25-60 zamieszkałe w Bydgoszczy

 

Kiedy: wrzesień - listopad 2023

 

Gdzie: Projekt Ja - Psychoterapia i Rozwój, ul. Szajnochy 2 lok 301 Bydgoszcz 

 

Prowadzące: Anna Dobrzańska i Aneta Kaniewska

W programie przewidziane zostały bezpłatne:

  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychoterapeutkę,

  • indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne,

  • zajęcia grupowe TRE® (Tension Releasing Exercises).

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

453 410 101

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.