Psychoterapia osób dorosłych
Psychoterapia osób dorosłych
ul Ludwikowo 7 lok 110
85-441 Bydgoszcz

kontakt@projektja.pl

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i czynności, wskazuje na ogromny potencjał wsparcia grupowego w połączeniu z terapią indywidualną. Oddziaływania te mają na celu zrozumienie specyfiki tego zjawiska i naukę umiejętności służących zdrowemu funkcjonowaniu.

Kluczową rolę w powstawaniu i leczeniu uzależnień stanowi sfera uczuć. Łatwo można zauważyć, że osoba zmagająca się z uzależnieniem stosuje substancję psychoaktywną (alkohol, narkotyki, leki)  lub dane zachowanie (zakupy, hazard, seks, praca), aby poprawić sobie nastrój. Taka strategia stopniowo i niezauważalnie zapisuje się w układzie nagrody.  Rezultatem tego rozwija się uzależnienie.  Wówczas czynność lub zażywanie staje się przymusem nawet wtedy, gdy nie sprawia już żadnej przyjemności.

Zdrowienie możliwe jest wtedy, kiedy dana osoba zmienia swój styl życia. Aby wkroczyć na Nową Drogę, potrzeba wykształcić w sobie umiejętności konstruktywnego radzenie sobie ze stresem oraz rozwiązywania problemów życiowych. W tym celu proponujemy łączenie różnych oddziaływań:

1. Psychoterapii grupowej w formie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia realizowanej przez Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska" w Bydgoszczy. Pełen cykl leczenia trwa 40 dni roboczych.

Więcej informacji o Oddziale Dziennym można uzyskać pod numerem telefonu 500 305 485 oraz na stronie:

2. Grupy Wsparcia Online przy współpracy z Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska" umożliwiającej trening takich umiejętności jak: proszenie o pomoc, udzielanie i korzystanie ze wsparcia, identyfikacja z problemem i czerpanie z doświadczenia innych osób.
3. Terapii indywidualnej umożliwiającej rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z przymusem, a także rozumienia mechanizmów podtrzymujących uzależnienie. Jest to również praca nad wydobyciem zasobów i  odnalezieniem możliwości prowadzących do zmiany.

4. Korzystania z bazy wiedzy (e-book, webinar) służącej nabyciu informacji na temat uzależnienia, jego objawów i mechanizmów. Wychodzimy z założenia, że większa świadomość tego zjawiska pomaga w poradzeniu sobie i przynosi ulgę.

Możesz skorzystać z każdego z powyższych rozwiązań oddzielnie lub oprzeć się na naszym doświadczeniu i połączyć wszystkie cztery formy dla uzyskania najlepszego efektu.

Regulamin i RODO

www.araszkiewicz.com.pl

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ