Psychoterapia osób dorosłych
Psychoterapia osób dorosłych
ul Ludwikowo 7 lok 110
85-441 Bydgoszcz

kontakt@projektja.pl

Psychoterapia to udokumentowana naukowo metoda leczenia , która poprzez oddziaływania psychologiczne dąży do trwałej zmiany w funkcjonowaniu. Laureat Nagrody Nobla Eric Kandel  dowodził, że psychoterapia w sposób bezpośredni zmienia strukturę mózgu. Innymi słowy – poprzez dobry i bezpieczny kontakt z psychoterapeutą dochodzi do zwiększenia ilości połączeń nerwowych, zupełnie jak w procesie uczenia się jakiejś nowej umiejętności. Terapia prowadzi do większej dojrzałości emocjonalnej, lepszego rozumienia siebie oraz zniwelowania objawów powodujących cierpienie.

W pracy z Klientem kierujemy się zasadą „szycia na miarę”. Oznacza to, że każdy proces terapeutyczny jest indywidualny, dostosowany do potrzeb i możliwości Klienta. Tworzenie strategii terapii poprzedza diagnoza w rozumieniu Ericksonowskim. Wychodzimy  z założenia, że „większy jest człowiek niż jego choroba”.  Korzystając w niezbędnym zakresie z Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Światowej Organizacji Zdrowia, koncentrujemy się na poszukiwaniu rozwiązań a nie etykietowaniu zaburzeń.

Głównym celem psychoterapii jest poprawa jakości życia. Bliskie jest nam podejście, że „W terapii chodzi przede wszystkim o to, by żyć pełniej. Pełniej doświadczać wszystkich uczuć: wdzięczności, miłości, ale także żalu. Żeby przestać się bać tego  co ludzkie.” (Psychoterapia dziś. Rozmowy pod redakcją Zofii Milskiej-Wrzosińskiej).

Jeśli zastanawiasz się, czy psychoterapia jest dla Ciebie, odpowiedz sobie na pytanie: „Jakiej zmiany w swoim życiu teraz potrzebujesz? Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie i jakiego wsparcia na tej drodze potrzebujesz?”

Każdy psychoterapeuta pracuje inaczej, w zależności od tego w jakim nurcie się kształcił. W Projekcie Ja – Centrum Psychoterapii wiodącym nurtem jest terapia Ericksonowska, uzupełniona o elementy Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W każdym momencie możesz dowiedzieć się więcej na temat prowadzonej przez nas terapii – jesteśmy otwarte na Twoje pytania.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA