Psychoterapia osób dorosłych
Psychoterapia osób dorosłych
ul Ludwikowo 7 lok 110
85-441 Bydgoszcz

kontakt@projektja.pl


                                                                                               Regulamin


1.    Organizatorem grupy wsparcia jest Projekt Ja – Centrum Psychoterapii prowadzony przez certyfikowaną psychoterapeutkę uzależnień Annę Dobrzańską oraz psychologa i psychoterapeutkę Anetę Kwaśniewską.
2.    Celem grupy wsparcia jest wymiana doświadczeń Uczestników oraz okazanie sobie nawzajem wsparcia. Nie jest ona tożsama z grupą terapeutyczną ani leczeniem odwykowym.
3.    Grupa wsparcia ma charakter otwarty, jest bezpłatna a udział w niej dobrowolny.
4.    Grupa wsparcia trwa 1,5 godziny.
5.    Grupa wsparcia jest anonimowa. Dla zachowania pełnej poufności, zalecamy, aby uczestniczyć w spotkaniu online w pomieszczeniu, gdzie nie przebywają osoby trzecie. Jeśli nie ma takiej możliwości, wymagamy założenia słuchawek.
6.    W trakcie grupy wsparcia widoczne będą wyłącznie te dane, które udostępnili Państwo w swoich ustawieniach Skype (imię i nazwisko bądź login). Udostępnienie nazwiska nie jest wymagane do uczestnictwa – jest całkowicie dobrowolne.
7.    Udostępnianie swojego wizerunku nie jest wymagane – można uczestniczyć w grupie bez włączonej kamery.
8.    W trakcie grupy kierujemy się zasadą szacunku, nie udzielamy rad, nie oceniamy.
9.    W każdym momencie można zrezygnować z udziału w grupie wsparcia bez podawania powodu.
10.    Nie wystawiamy zaświadczeń i potwierdzeń uczestnictwa.
11.    W celu uczestnictwa w grupie wsparcia wymagamy przesłania wiadomości na czacie o treści:„Zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu i RODO i je akceptuję”, co jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz załączonego dokumentu RODO.
                                                                                                 RODO

Szanowny kliencie:
jako psychoterapeutki uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Troska o poufność powierzonych nam danych jest dla nas kluczowa. Stosujemy wymogi prawa,  w tym RODO, a także dbamy w sposób praktyczny, aby Pani/Pana dane osobowe były w pełni bezpieczne. Zakres i szczegóły przetwarzania danych osobowych przedstawiamy poniżej. W razie jakichkolwiek pytań, czy uwag prosimy o kontakt pod adresem kontakt@projektja.pl.

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Projekt Ja – Centrum Psychoterapii reprezentowany przez:

Aneta Kwaśniewska
e-mail: a.kwasniewska@projektja.pl
login Skype: live:.cid.a758d2664c18ce98

oraz

Anna Dobrzańska
e-mail: a.dobrzanska@projektja.pl
login Skype: live:.cid.88e12d5dc20359bc

2. Cele przetwarzania danych osobowych:
•    w celu umożliwienia udziału w grupie wsparcia online poprzez Skype
3. Oświadczamy, że nie będziemy przetwarzać danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana.
4. Okres przechowywania danych

Informujemy, że Pani/Pana  dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:
•    dane wymagane do umożliwienia udziału w grupie wsparcia przechowujemy nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/ Pan ze nami kontaktował/a
•    podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu do czasu, aż zgłosi Pani/Pan  sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,

6. Posiada Pani/Pan prawo do

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
3) prawo do usunięcia danych.
4) ograniczenia przetwarzania danych.
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) przenoszenia danych;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

9.  Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych podstawowych, identyfikujących w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, możemy odmówić zawarcia współpracy.