REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

453 410 101

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Autoerotyzm dziecięcy

10 czerwca 2022

Drogi Rodzicu, porozmawiajmy o zachowaniach seksualnych dzieci. 

 

Temat, który budzi niepokój, wstyd, zażenowanie. Temat nierzadko pomijany, przemilczany, wypierany, postrzegany jako nieakceptowalny społecznie problem. Zachowania autoerotyczne dziecka w postaci masturbacji - kiedy jest normą, kiedy szukać specjalistycznej pomocy? 

 

 

MASTURBACJA DZIECIĘCA 

 

Kiedy się pojawia?

 • występuje już u kilkumiesięcznych dzieci (zachowania autoerotyczne można zaobserwować już w życiu płodowym)

 • najczęściej pojawia się u dzieci pomiędzy 2 a 3 rokiem życia

 • wraca ponownie w okresie między 5 a 6 rokiem życia (wiek przedszkolny)

 • szacuje się, że po 6 roku życia zachowania autoerotyczne przechodzą w fazę wyciszenia

 

 

 

Rodzaje masturbacji dziecięcej:

 

 • ROZWOJOWA:

 • wynika z odkrycia, że dotykanie intymnych okolic swojego ciała niesie ze sobą uczucie przyjemności 

 • celem jest dostarczenie sobie przyjemności, a schemat artykulacji narządów płciowych jest zwykle taki sam, podobny 

 • dziecko zwykle nie ukrywa swoich zachowań autoerotycznych (przynajmniej nie do momentu interwencji dorosłych)

 • nie wymaga interwencji specjalistycznej.

 

 

 • EKSPERYMENTALNA:

 • jest wynikiem eksploracji własnego ciała, badania jego granic 

 • ciekawość poznawcza skłania dziecko do eksperymentowania z własnym ciałem w obszarze okolic intymnych

 • sposoby stymulacji są zróżnicowane, niepowtarzalne (ponieważ dziecko eksperymentuje na różnorodne sposoby)

 • od dotykania rękoma okolic intymnych dziecko przechodzi do eksperymentowania z użyciem przedmiotów, stymulowania okolic intymnych różnymi przedmiotami, wkładaniem przedmiotów w miejsca intymne 

 • dziecko zwykle nie ukrywa zachowań autoerotycznych 

 • bywa, że eksperymentowanie takie może być niebezpieczne, dlatego czasami wymaga interwencji rodzica

 

 

 

 

 • INSTRUMENTALNA:

 • celem nadrzędnym nie jest ani doznanie przyjemności, ani eksperymentowanie, a zasygnalizowanie problemu, z którym dziecko nie potrafi sobie poradzić

 • może wynikać z frustracji, lęku, może maskować ból, lęk, nacięcie emocjonalne

 • ma za zadanie zmniejszyć napięcie, wyciszyć niepokoje, przynosi chwilową ulgę 

 • masturbacja instrumentalna może mieć różnorodne przyczyny, wymienia się wśród nich:

  • próba poradzenia sobie z brakiem miłości, akceptacji, poczuciem osamotnienia

  • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, dyskomfortem,  napięciem emocjonalnym, trudnymi emocjami

  • sposób na dostymulowanie się (u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, zwłaszcza w przypadku niedowrażliwości dotykowej)

  • poszukiwanie uwagi znaczących osób z otoczenia, opiekunów, wychowawców

  • próba dostarczenia sobie bodźców wynikająca z nudów, bezczynności (u dzieci o dużej potrzebie aktywności) 

  • sygnał problemów zdrowotnych (infekcje układu moczowego, obecność pasożytów, stanów zapalnych itp.) 

 • może przybierać formę manifestu publicznego, widocznego dla otoczenia, ale może być również ukrywana przez dzieci 

 

 

 

Bez względu na rodzaj aktywności autoerotycznej dziecka, NIE NALEŻY: 

 • reagować krzykiem, karać dziecka, grozić mu 

 • zawstydzać, ośmieszać dziecka

 • oceniać masturbacji w kategoriach złego zachowania, z którym koniecznie trzeba walczyć

 • straszyć dziecka, że kontynuowanie zachowań autoerotycznych będzie skutkowało czymś złym

 • intensywnie skupiać się na temacie masturbacji 

 

 

 

Czy to jeszcze norma? 

 

Zachowania seksualne dzieci mieszczą się w normie seksuologicznej, kiedy:

 • umożliwiają realizację zadań rozwojowych dla danego okresu 

 • mieszczą się w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla danego wieku

 • dokonują się między osobami będącymi w zbliżonym wieku

 • oparte są na zasadzie dobrowolności 

 • nie naruszają zdrowia 

 

 

Kiedy zgłosić się po pomoc do specjalisty?

 

 

 • Kiedy aktywność autoerotyczna dziecka stoi w hierarchii wyżej niż inne aktywności dziecka – niemożliwe jest odwrócenie uwagi dziecka, czy zaproponowanie mu równie atrakcyjnej aktywności, ponadto kiedy dziecko protestuje przy próbach zmiany jego aktywności, staje się agresywne

 • Kiedy dziecko uporczywie masturbuje się w konkretnych sytuacjach, okolicznościach, miejscach i nie jest to jednorazowy incydent – jest to wówczas sygnał informujący o głębszych problemach, którego nie można zignorować