Jestem magistrem psychologii i od 32 lat wykonuję swój zawód. Praca w różnych instytucjach umożliwiła mi zdobycie doświadczenia:w przeprowadzaniu badań psychologicznych i sporządzaniu opinii oraz orzeczeń;w konsultacjach psychologicznych; w udzielaniu wsparcia osobom przeżywającym trudności osobiste i zawodowe (m.in. trudności adaptacyjne w nowych sytuacjach życiowych, doświadczającym przewlekłego stresu, wypalenia zawodowego, przemocy);w prowadzeniu szkoleń i psychoedukacji; w kierowaniu zespołem. Systematycznie podnoszę kompetencje zawodowe uczestniczącw szkoleniach, warsztatach i konferencjach.W pracy przestrzegam etyki zawodowej, dbając o oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku bezpieczne relacje z klientem. Wspierając wykorzystuję założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pomagając klientowi w rozpoznaniu własnych zasobów potrzebnych do znalezienia najlepszego dla niego rozwiązania i zaspokojenia potrzeb.

 

Obszary mojej działalności:

 • konsultacje psychologiczne

 • psychoedukacja

 • wsparcie dla osób:

       ○ doświadczających przewlekłego stresu, również związanego z wykonywanym zawodu

        np. w formacjach mundurowych

       ○ przeżywających trudności osobiste, problemy adaptacyjne w nowych sytuacjach życiowych

       ○ opiekujących się bliskimi przewlekle chorymi

 • badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń i wydawanie orzeczeń 

     psychologicznych (wpis do rejestru KWP Bydgoszcz)

 

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 

 • 2020 - obecnie specjalista wz. psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów

 • w Bydgoszczy

 • 2020 - 2021 psycholog w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Gostycynie

 • 2020 - 2021 psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 •      w   Tucholi 

 • 2012 - 2017 zastępca dyrektora w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy 

 • 2010 - 2012 specjalista w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy

 • 2006 - 2010 kierownik działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Koronowie

 • 1991 - 2006 psycholog w Zakładzie Karnym w Koronowie

 • 2001 - 2002 psycholog w Zespole Szkół Specjalnych w Koronowie

 • 1999 - obecnie biegły sądowy  w dziedzinie psychologii w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 • 1999 - 2005 prywatny gabinet psychologiczny

 • 1998 psycholog w Bydgoskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 1995 - 1998 psycholog w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie

 

Wykształcenie:

 

 

 • 2008 – 2010 studia podyplomowe - Kryminologia i prawo penitencjarne - Uniwersytet

 • Warszawski

 • 2003 - 2004 studia podyplomowe - Psychologia w Zarządzaniu - Uniwersytet im. AdamaMickiewicza

 •  w Poznaniu

 • 1986 - 1991 studia magisterskie - Psychologia kliniczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 • w Poznaniu

 

 

Dodatkowe kursy, szkolenia, konferencje:

 

 

 • Licencja Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce uprawniająca do badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (wpis do rejestru KWP w Bydgoszczy)

 • odbyte szkolenia z zakresu psychologii sądowej organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

 • Certyfikat z zakresu substytucyjnego leczenia metadonem, szkolenie zorganizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Oddział Terenowy w Warszawie Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej    

 • ukończony kurs specjalistyczny w zakresie stosowania technik diagnostycznych (MMPI, TAT)

 • organizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • ukończony kurs z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (poziom podstawowy)

 

 

Prowadzone szkolenia:

 

 • 1991 - 2017 prowadzenie licznych szkoleń dla pracowników i funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych z zakresu m.in. komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki wypalenia zawodowego, uzależnień

 • 2012 - 2013 prowadzenie szkoleń motywacyjnych dla osób w  wieku 50+ w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy                      pt. „Uniwersytet pomoże Ci uzyskać wysokie kwalifikacje”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Justyna Krupińska-Kaczmarek, psycholog

MGR JUSTYNA KRUPIŃSKA-KACZMAREK

 

TEL: 602 796 613

"Małe zmiany wywołują duże zmiany. „Nigdy” nie jest „zawsze”, zawsze są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej."

«(podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach)

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

453 410 101

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.