PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIENIA, WSPÓŁUZALEŻNIENIA I DDA

Na czym polega terapia uzależnienia?

 

Od wielu lat zdobywamy doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym i współuzależnionym. Aby pomoc była wysoce skuteczna, łączymy elementy z różnych nurtów terapeutycznych. Priorytetem dla nas jest stworzenie strategii terapii szytej na miarę klienta. Stawiamy na indywidualność, zasoby, wewnętrzne możliwości osoby, z którą pracujemy. W początkowym etapie terapii nawiązujemy relację, która jak pokazują badania stanowi najważniejszy z elementów terapeutycznych. Dlatego bazujemy na akceptacji, autentyczności i ludzkiej życzliwości. Następnie uczymy rozpoznawać wczesne objawy wskazujące na chęć sięgnięcia po substancję lub wykonanie danej czynności, sposobów zapobiegania, a także profilaktyki nawrotów. Podczas terapii dochodzi do rozbrojenia psychologicznych mechanizmów uzależnienia, klient nabywa nowy sposób myślenia, potrafi szukać rozwiązań, a poprawa jakości życia jest wyraźnie odczuwalna.

 

 

 

Czym jest uzależnienie i po czym poznać, że potrzebuję terapii?

 

Jest wiele definicji uzależnienia, jednak najważniejszym aspektem jest jego wpływ na życie klienta. O uzależnieniu mówimy przede wszystkim wtedy, gdy picie, zażywanie lub wykonywanie jakiejś czynności zaczyna przynosić klientowi straty, a on zdaje się tego długo nie zauważać lub nie potrafi sam powstrzymać się i tego nie powtarzać. Charakterystyczne jest również to, że jest to choroba rozległa i zawłaszczająca każdą ze sfer funkcjonowania człowieka. Znacząco obniża jakość życia i prowadzi do poczucia pustki i beznadziei. Bezpośrednio lub pośrednio wpływa na rodzinę i kontakty społeczne, zdrowie, pracę, styl życia. Zabiera zainteresowania, niszczy dotychczasową hierarchię wartości plasując się na pierwszym miejscu i pozostawiając dawne priorytety daleko w tyle. Na początku dana substancja lub czynność przynosi przyjemność, poprawia nastrój, znosi napięcie, jednak z czasem, wraz z zwiększaniem dawek, intensywności, częstotliwości przestaje pełnić taką funkcję, a mimo to, klient nie potrafi przestać.

 

 

 

Co to jest współuzależnienie lub syndrom DDA / DDD?

 

Współuzależnioną osobą według Melody Beattie (autorki bestsellerowych poradników o tej tematyce) jest ta, która: ”pozwala na to, by zachowanie innej osoby oddziaływało na nią ujemnie i która obsesyjnie stara się kontrolować zachowanie oddziałującej na nią w ten sposób osoby”
Najprościej ujmując - uzależnienie wpływa na całą rodzinę, najbliższe osoby bardzo silnie koncentrują się na tym, aby alkoholik przestał pić, uważają, że są w stanie kontrolować osobę uzależnioną. Te działania pochłaniają mnóstwo energii, osoba współuzależniona czuje się coraz gorzej, rezygnuje z siebie, wycofuje się z życia towarzyskiego, przestaje realizować swoje cele, ze wszystkich sił stara się pomóc osobie uzależnionej. Jej nastrój zależy od tego, czy partner/partnerka w danym momencie pije/ bierze, czy nie. Współuzależnienie może rozwinąć się u kobiet i u mężczyzn.


Typowe cechy osób współuzależnionych to:

 • poczucie odpowiedzialności za innych,
 • zamartwianie się problemami innych,
 • złość, gdy ich pomoc jest nieskuteczna,
 • starania, aby zadowolić innych zamiast siebie,
 • poświęcanie się,
 • poczucie niskiej wartości,
 • obwinianie się za wszystko,
 • lęk przed odrzuceniem i inne.


Współuzależnienie nie jest chorobą, ale bardzo destrukcyjnym sposobem przystosowania się do trudnej sytuacji. Jeśli zauważasz u siebie powyższe cechy, pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić się po pomoc i spróbować żyć inaczej.
 

Dla kogo:

 

 • osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze,

 • osób uzależnionych behawioralnie np.; komputer, telefon, internet, seks, zakupy, pornografia, hazard,

 • osób uzależnionych mieszanie i krzyżowo,

 • osób współuzależnionych, czyli bliskich, którzy doświadczają lub w przeszłości doświadczali skutków czyjegoś uzależnienia,

 • osób odczuwające skutki uzależnienia rodzica, tzw. syndrom DDA / DDD (Dorosłe Dziecko Alkoholika, Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej),

 • osób używające szkodliwie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (nie są uzależnieni, ale doświadczają szkód w wyniku picia lub zażywania np. utrata prawa jazdy),

 • osób, które ukończyły leczenie na oddziale stacjonarnym lub dziennym, jako kontynuacja terapii,

 • osób, które doświadczają nawrotu choroby.

psychoterapia osób dorosłych

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i czynności, wskazuje na ogromny potencjał wsparcia grupowego w połączeniu z terapią indywidualną. Oddziaływania te mają na celu zrozumienie specyfiki tego zjawiska i naukę umiejętności służących zdrowemu funkcjonowaniu.

 

Kluczową rolę w powstawaniu i leczeniu uzależnień stanowi sfera uczuć. Łatwo można zauważyć, że osoba zmagająca się z uzależnieniem stosuje substancję psychoaktywną (alkohol, narkotyki, leki)  lub dane zachowanie (zakupy, hazard, seks, praca), aby poprawić sobie nastrój. Taka strategia stopniowo i niezauważalnie zapisuje się w układzie nagrody.  Rezultatem tego rozwija się uzależnienie.  Wówczas czynność lub zażywanie staje się przymusem nawet wtedy, gdy nie sprawia już żadnej przyjemności.

 

Zdrowienie możliwe jest wtedy, kiedy dana osoba zmienia swój styl życia. Aby trzeźwieć, potrzeba wykształcić w sobie umiejętności konstruktywnego radzenie sobie ze stresem oraz rozwiązywania problemów życiowych. W tym celu proponujemy łączenie różnych oddziaływań.

 

Dodatkowo rekomendujemy podjęcie psychoterapii grupowej w formie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia realizowanej przez Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska" w Bydgoszczy. Pełen cykl leczenia trwa 40 dni roboczych, gdzie również można nas spotkać. Więcej informacji www.araszkiewicz.com.pl

 

 


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

453 410 101

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.